web analytics
Dagbok,  Rullstol,  Smärta,  TRPS-1

Nej det är inte över, bara lite annorlunda.

At the bottom you can read the post in English 🙂

Jag har använt rullstol sedan mitten på mars 2021. Ofta möter jag reaktionen hos människor som beklagar att jag sitter i rullstol. Det är ingen fara. Äntligen kan jag ta mig runt i tillvaron utan alla smärtor som varit där mer eller mindre under de senaste 20-25 åren.  Äntligen! Vissa tycker att jag tar det alldeles för lättvindigt. Jag förstår bara inte varför jag ska behöva bli deprimerad och bitter bara för att jag är hjulburen.
Jag har inte tid med det. Jag har ett liv att leva. Ett liv fullt av olika upplevelser och möten.

Det händer till och med att folk som jag känt i många år går omvägar när dom ser mig i rullstolen. Jag förstår att dom inte vet eller kan hantera situationen riktigt. Så tråkigt för dom.
Jag var inne i en affär och skulle köpa cykelhandskar och den manliga expediten tittade länge på mig och sedan vände han sig om utan ett ord och försvann in på lagret. Tror inte han har kommit ut ännu. Förlusten är hanns. För han fick inte sälja några dyra cykelhandskar till mig och den rikstäckande sportkjedjan kommer inte att få göra det i framtiden heller.

I dag blir det städning och lite ”lek” med dammsugaren. Sen blir det måndag och möte med arbetsterapeuten. Ja man ska underhålla många olika yrkesgrupper så dom inte blir sysslolösa. 🙂 Till nästa gång kollar jag på https://www.wheels2walking.com/

Han är både klok och en inspirationskälla.

CU

I have been using my wheelchair since mid-March 2021. I often encounter the reaction of people who regret that I am in a wheelchair. No problem. Finally I can get around in life without all the pain that has been there more or less for the last 20-25 years. Finally! Some people think I take it far too lightly. I just do not understand why I should have to get depressed and bitter just because I am wheeled.
I do not have time for that. I have a life to live. A life full of different experiences and meetings.

It even happens that people I have known for many years take detours when they see me in a wheelchair. I understand that they do not know or can handle the situation properly. So sad for them.
I was inside a store and was going to buy bicycle gloves and the male clerk looked at me for a long time and then he turned around without a word and disappeared into the warehouse. Do not think he has come out yet. The loss is male. Because he was not allowed to sell me expensive cycling gloves to me and the nationwide sports chain will not be allowed to do so in the future either.

Today there will be cleaning and a little ”play” with the vacuum cleaner.  Then it will be Monday and a meeting with the occupational therapist. Yes, you have to maintain many different occupational groups so they do not become unemployed. :)Until  next time I check out https://www.wheels2walking.com/

He is both wise and a source of inspiration.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *